Mai jos puteţi regăsi planul de învăţământ actual pentru specializarea Geografia turismului, grupat pe semestre. Fișa disciplinelor poate fi accesată dând click pe denumirea materiei.

Pentru a promova dintr-un an în altul este necesară cumularea a cel puţin 30 de credite (în această sumă nu intră creditele acordate pentru limbile străine).

 

Semestrul I.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Introducere în geografie 4 2 1
2   Geografia generală a turismului 5 2 2
3   Potenţialul turistic al reliefului şi valorificarea lui 5 2 2
4   Geografia continentelor. Europa 4 2 1
5   Geografie umană 4 2 1
6   Limbă străină 1 3 - 2
7   Geografia fizică a României 5 2 1
8   Educaţie fizică 2 - 2

 

Semestrul II.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Geografia regională a României 7 2 2
2   Softuri aplicate în turism 7 2 2
3   Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui în turism 7 2 2
4   Stagiu de practică I 3 0 2
5   Limbă străină 2 3 - 2
6   Educaţie fizică 2 - 2
7   Stagiu de practică II 3 - 4

 

Semestrul III.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Geografia turismului în România 5 2 2
2   Statistică în turism 5 2 2
3   GIS 5 1 2
4   Management turistic 5 2 2
5   Metodologia cercetării în Geografia Turismului 5 2 1
6   Etnografie și toponimie 5 2 2

 

Semestrul IV.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Prospectare turistică 5 2 1
2   Cartografie digitală 4 1 2
3   Organizarea spațiului geografic 5 2 1
4   Marketing turistic 5 2 2
5   Geografia mediului 5 2 2
6  Stagiu de pratică 3 3   2
7  Stagiu de practică 4 3   4

 

Semestrul V.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Amenajare turistică 5 1 2
2   Ecoturism şi dezvoltare durabilă 5 2 2
3   Activitatea agențiilor de turism 5 2 2
4   Geografia continentelor extraeuropene 5 2 2
5   Geografie politică 5 2 2
6   Ghidaj turistic 5 2 2

 

Semestrul VI.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Managementul proiectelor de dezvoltare în turism 6 2 1
2   Regionare și regiuni turistice 6 1 2
3   Turism internațional 5 2 1
4   Turism urban 5 2 2
5  Elaborarea lucrării de licență 3   5
6   Tehnica operațiunilor de turism 5 2 2