Mai jos puteţi regăsi planul de învăţământ actual pentru specializarea Geografia turismului, grupat pe semestre. Fișa disciplinelor poate fi accesată dând click pe denumirea materiei.

Pentru a promova dintr-un an în altul este necesară cumularea a cel puţin 30 de credite (în această sumă nu intră creditele acordate pentru limbile străine).

semestrul I.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1Introducere în geografie421
2Geografia generală a turismului522
3Potenţialul turistic al reliefului şi valorificarea lui522
4Geografia continentelor. Europa421
5Geografie umană421
6Limbă străină 132
7Geografia fizică a României521
8Educaţie fizică22

semestrul II.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1Geografia regională a României722
2Softuri aplicate în turism722
3Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui în turism722
4Stagiu de practică I32
5Limbă străină 232
6Educaţie fizică22
7Stagiu de practică II34

semestrul III.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1Geografia turismului în România522
2Statistică în turism522
3 GIS512
4Management turistic522
5Metodologia cercetării în Geografia Turismului521
6Etnografie și toponimie522

semestrul IV.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1Prospectare turistică521
2Cartografie digitală412
3Organizarea spațiului geografic521
4Marketing turistic522
5Geografia mediului522
6Stagiu de pratică 332
7 Stagiu de practică 434

semestrul V.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1 Amenajare turistică512
2Ecoturism şi dezvoltare durabilă522
3Activitatea agențiilor de turism522
4Geografia continentelor extraeuropene522
5Geografie politică522
6Ghidaj turistic522

semestrul VI.

DISCIPLINACREDITCURSSEMINAR
1Managementul proiectelor de dezvoltare în turism621
2Regionare și regiuni turistice612
3Turism internațional521
4Turism urban522
5Elaborarea lucrării de licență35
6Tehnica operațiunilor de turism522