Începând cu anul 1997 Universitatea „Babeş–Bolyai” şi-a asumat responsabilitatea de a extinde, sub forma unei reţele educaţionale,  învăţământul superior în Transilvania, dincolo de graniţele oraşului Cluj-Napoca. Astfel s-a creat posibilitatea de a oferi studii superioare de nivel academic în mai multe oraşe, printre primele fiind şi Gheorgheni.

La început, instituţiile înfiinţate funcţionau drept „Colegii Universitare”, iar din 2005 – odată cu acceptarea Sistemului de la Bologna -, ca Extensii Universitare ce oferă studii de nivel licenţă, asemenea centrului de la Cluj-Napoca.

Extensia Universitară Gheorgheni a fost înfiinţată în anul 1997 ca primul Colegiu Universitar din teritoriu al Universităţii Babeş-Bolyai, prima universitate din ţară. Funcţionarea sa este coordonată de Facultatea de Geografie.

În instituţia noastră funcţionează specializarea Geografia turismului, în cadrul căreia există liniile de studiu în limba română şi în limba maghiară, însuşirea termenilor de specialitate în limba română fiind asigurată şi la linia maghiară. Numărul de locuri este alocat pentru fiecare linie în parte. Deşi numărul locurilor variază de la an la an, numărul total al studenţilor se situează în jurul valorii de 150. Pe lângă locurile bugetate există şi locuri cu taxă, la ambele linii.

În instituţia noastră funcţionează doar specializări acreditate sau autorizate de către Ministerul Educaţiei; în cazul nivelului de licenţă acest lucru este confirmat de Hotărârea de Guvern 966/2011 (apărută în Monitorul Oficial al României 697/01.10.2011), iar în cazul masteratului Ordinul Ministrului 4630/2010 (apărută în Monitorul Oficial al României 595/23.08.2010

În paralel cu specializarea aleasă, studenţii pot opta şi pentru modulul pedagogic, iar după parcurgerea cu succes a acestuia pot activa ca profesori de specialitate, primind o diplomă în acest sens.

Fiind parte componentă a planurilor de învăţământ şi oferind posibilitatea unei învăţări distractive, în fiecare an se organizează aplicaţii pe teren în care se vizitează locuri cu atracţie turistică deosebită, atât din ţară, cât şi din străinătate

Începând cu anul universitar 2009/2010 am extins gama ofertei educaţionale prin introducerea masteratului Ecoturism şi dezvoltare durabilă, deocamdată la linia maghiară.

În momentul înfiinţării Extensiei Universitare Gheorgheni activau doar două cadre didactice locale; astăzi numărul lor a ajuns la opt, toate deţinând titlul ştiinţific de doctor. Infrastructura educaţională se compune din trei clădiri, dintre care Amfiteatrul Csiky Dénes a fost transformat în sală de videoconferinţe. De aici se pot crea legături audio-vizuale directe atât cu centrul de la Cluj-Napoca, cât şi cu alte universităţi din lume care dispun de o astfel de tehnologie. În ultimii ani toate sălile au fost modernizate, fiind echipat şi un nou laborator de calculatoare, ce oferă posibilitatea de însuşire, la cel mai înalt nivel, a unor discipline care necesită spaţiu informatic.

Biblioteca proprie dispune de peste 9200 de volume,  existând şi posibilitatea de a accesa cataloagele universităţilor din ţară prin sistem intranet.

Extensia Universitară Gheorgheni, ca parte integrantă a Universităţii Babeş-Bolyai, este prezentă în toate acordurile şi contractele sale. Totodată, există şi legături bilaterale proprii care creează premizele cercetării ştiinţifice internaţionale, oferind şi posibilitatea perfecţionării prin practică de specialitate.

Pe parcursul anilor colectivul de cadre didactice locale s-a dezvoltat permanent. La momentul înfiinţării Colegiului Universitar Gheorgheni existau 2 cadre didactice angajate; în momentul de faţă sunt 8 profesori ai Extensiei Universitare Gheorgheni, dintre care 1 conferenţiar și 7 lectori. Profesorii externi şi colaboratorii predau cu preponderenţă discipline opţionale, fiind însă specialişti renumiţi în domeniile lor.