A Babeş–Bolyai Tudományegyetem, 1997-től kezdődően azt a nehéz feladatot vállalta fel, hogy Kolozsvár határain kívülre lépve fejlessze Erdély felsőfokú oktatási hálózatát. Így lehetőség teremtődött az akadémiai oktatásra Székelyföld több településén is, elsők közt Gyergyószentmiklóson.

A megalakult intézmények kezdetben főiskolaként, majd 2005-től a Bolognai Rendszer átvételével Kihelyezett Tagozatokként, teljes körű egyetemi oktatást tesznek lehetővé.

A Gyergyószentmiklósi Kihelyeztett Tagozat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Románia legjobb egyetemének első kihelyezett főiskolájaként 1997-ben alakult. Működését az egyetem Földrajz Kara támogatja.

Intézményünkben az egyetemi alapképzés Idegenforgalom földrajz szakára lehet jelentkezni. A szakon magyar és román nyelvű tagozat is működik, a magyar tagozaton a román szakkifejezések elsajátítása biztosított. A beiskolázási számok külön-külön biztosítottak, a két tagozat esetében. Bár a helyek száma változik egyik évről a másikra, a hallgatóink összlétszáma 150 körül alakul. Az állami költésvetésből fenntartott helyek mellett tandíjas helyek is léteznek.

Intézményünkben csak az Oktatási Minisztérium által engedélyeztetett szakok működnek, az alapképzés esetében ezt a 966/2011-es Kormányhatározat (megjelent a Románia Hivatalos Közlönye 697/01.10.2011-es számában), míg a mesterképzés esetében a 4630/2010-es Miniszteri Rendelet (megjelent a Románia Hivatalos Közlönye 595/23.08.2010-es számában) bizonyítja.

Az alapképzéssel párhuzamosan a pedagógiai modul is felvehető, ezáltal végzőseink tanári diplomát is szerethetnek, a szakdiploma mellé.

Az oktatási folyamatnak szerves része, ugyanakkor a hallgatók számára a kellemes tanulás lehetősége az évenként megszervezett terepgyakorlatok, amelyek úgy az ország, mint a nagyvilág érdekes, szép területeit mutatják be.

A 2009/2010-es egyetemi évtől kezdődően mesteri szakkal bővítettük a Kihelyezett Tagozat oktatási ajánlatát Ökoturizmus és fenntartható fejlesztés címmel.

Az Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat alakulásának pillanatában két helyi egyetemi oktató létezett, mára számuk már eléri a nyolcat, mindannyian tudományos doktori fokozattal rendelkezik. A helyi oktatási infrastruktúra három különálló épületből tevődik össze, melyek közt a Csiky Dénes amfiteátrum nemzetközi videokonferencia teremmé lépett elő. Innen úgy a kolozsvári központtal, mind a világ bármely tájával, élő, hangi és képi kapcsolat alakítható ki. Az utóbbi évek eredményeképpen a tantermek teljesen új külsőt kaptak, és modern számítógépes terem ad lehetőséget az információs hálózatokat igénylő szaktárgyak tananyagainak elsajátítására.

Az intézmény saját könyvtára mintegy 9200 kötetet számlál, ugyanakkor lehetőség van az összes egyetemi könyvtár katalógusának intraneten keresztüli tanulmányozására.

A Kihelyezett Tagozat a Babeş-Bolyai Tudományegyetem szerves részeként annak minden nemzetközi szerződésében és kapcsolatában részt vesz. Ugyanakkor az intézményünknek saját, egyéni szerződésekkel is rendelkezik, amelyek lehetőséget biztosítanak úgy tudományos együttműködésekre, mint a hallgatók szakmai gyakorlataira és továbbképzésére.