Az alapképzés esetében az államvizsga két próbából áll: a dolgozat bemutatása és megvédése, valamint szóbeli vizsga az alábbi tételek alapján (részletek). A mesterképzés esetében a dolgozat bemutatása és megvédése jelenti a vizsgát.

A dolgozattal kapcsolatos részletek megtalálhatók ITT.

ÁLLAMVIZSGA TÉTELEK – alapképzés

Általános turizmusföldrajz

 1. A turizmus földrajzban használt kutatási elvek, módszerek és eszközök.

 2.  A természeti táj adottságai: a vulkáni kráterek és kúpok, a barlangok, a kőzettani szerkezetek.

 3. A turizmus típusai: az üdülő turizmus, a gyógyturizmus.

 4. A turisztikai forgalom: a kibocsátó körzet, a befogadó körzet.

 Könyvészet:

 · Dombay István (2004, 2006, 2007), A turizmus földrajza

A domborzat turisztikai potenciálja és turisztikai hasznosítása

5. A lemeztektonika magyarázata és típusai

6. A szintvonalas domborzatábrázolás

Könyvészet:

· Bene András (1981), Topográfia, Budapest

· Magyari S. Zsolt, A domborzat turisztikai potenciálja és turisztikai hasznosítása – szemináriumi jegyzetek

Hidroklimatikai potenciál és turisztikai hasznosítása

 7. Felszín alatti vizek. Források, ásványvizek, termálvizek

 Könyvészet:

 · www.gama-geo.hu/kb/okt/hg/fa_vizkeszletek.pdf

 · hu.wikipedia.org/wiki/Forrás_(hidrológia)

 · hu.wikipedia.org/wiki/Ásványvíz

 · hu.wikipedia.org/wiki/Termálvíz

 · Hidroklimatikai potenciál – előadás jegyzetek

8. Topoklíma, Mikroklíma, Bioklíma

 Könyvészet:

 · ttk.nyme.hu/fldi/Documents/Lakotár Katalin/Éghajlattan/Mikroklimatológia.pdf

 · meteor.geo.klte.hu/doc/1ea_bioklim.pdf

 · meteor.geo.klte.hu/old/oktatás/bioklim/bioklime.html

 · A humán bioklimatológia elmélete és gyakorlata, Szegedi Tudományegyetem – egyetemi jegyzet

 · Péczely György (1981), Éghajlattan, Taknönyvkiadó, Budapest

 · Hidroklimatikai potenciál – előadás jegyzetek

Románia turizmusföldrajza

 9. Potenţialul turistic al peşterilor din România.

 10. Potenţialul turistic al lacurilor din România.

 11. Potenţialul turistic al castelelor din România.

 12. Potenţialul turistic al mănăstirilor din România.

 Könyvészet:

 · Cocean, P. (1997), Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.

 · Ciangă, N. (2006), România. Geografia turismului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Turisztikai szolgáltatások szervezése

 13. A turisztikai vagyonra vonatkozó előírások

 14. A helyi és megyei tanácsok hatáskörei a turizmus területén

 15. A turisztikai gazdasági szereplők jogai és kötelezettségei

 16. Az országos turisztikai információs és promóciós központok létrehozásának és működtetésének követelményei

 Könyvészet:

 · órai jegyzetek

 · 1998. évi 58-as Kormányrendelet a turizmus megszervezéséről és lebonyolításáról Romániában, az utólagos módosításokkal / Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare (www.mdrt.ro > Turism > Legislaţie > Promovare turistică)

 · 2011. évi 1051.-es miniszteri rendelet a minősítési bizonylatok, a turisztikai szabadalomlevelek és mesterlevelek kibocsátásának módszertani szabályainak jóváhagyásáról / Ordinul nr. 1051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (www.mdrt.ro > Turism > Legislaţie > Control şi autorizare pentru turism > Certificate de clasificare, licenţe şi brevete de turism)

 · 2008. évi 1096-os miniszteri rendelet az országos turisztikai információs és promóciós központok tanúsítási kritériumainak és normáinak jóváhagyásáról / Ordinul Ministrului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică (www.mdrt.ro > Turism > Legislaţie > Certificat de acreditare a centrelor naţionale de informare şi promovare turistică)

Turisztikai marketing

 17. A turisztikai marketing tevékenységrendszere

 18. A turisztikai marketing 5P-s eszköztára

 19. A fogyasztói magatartás kutatásának alapkérdései („7 o”)

 20. A turisztikai termék értelmezése, termékpolitikai eszközök

 Könyvészet:

 · órai jegyzetek

 · Balaure,Virgil – Cătoiu, Iacob – Vegheş, Călin (2005) Marketing turistic. Ed. Uranus, Bucureşti

 · Kovács, Péter (2005) Turizmusmarketing elméletben és gyakorlatban. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

 · Michalkó, Gábor (2007) A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest – Székesfehérvár

Turisztikai területrendezés

 21. Az urbanisztikai bizonylat funkciója és tartalma

 22. Területrendezési és urbanisztikai dokumentációk

 23. A sípályák kiépítésének, karbantartásának és működtetésének követelményei

 24. Az üdülőhelyek tanúsításához szükséges dokumentáció

 Könyvészet:

 · 2001. évi 350. sz. Törvény a területrendezésről és urbanisztikáról / Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (www.mdrt.ro > Dezvoltarea teritorială > Amenajarea teritoriului > Cadrul legislativ)

 · 2001. évi 491-es miniszteri rendelet a sípályák kiépítésére, hitelesítésére, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó módszertan elfogadásáról / Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement (www.mdrt.ro > Turism > Legislaţie > Pârtii de schi)

 · A 2008. évi 852-es kormányhatározat a turisztikai üdülőhelyek tanúsítási szabályainak és szempontjainak jóváhagyásáról / Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (www.mdrt.ro > Turism > Legislaţie > Atestarea staţiunilor turistice)

 Ökoturizmus és fenntartható fejlesztés

 25. A fenntartható turizmus fogalma, az ökoturizmus és fenntartható fejlődés az EU-ban

 26. Ökoturisztikai tájak és típusok

 27. A domborzat és a turizmus kapcsolata

 28. Az éghajlat és a turizmus kapcsolata

 Könyvészet:

 · Dombay István, Magyari-Sáska Zsolt, László Péter Sándor, (2008) Ökoturizmus, Kolozsvári Egyetemi Kiadó

 Nemzetközi turizmus

 29. Egyiptom

 30. Mexikó

 Könyvészet:

 · Fénymásolt előadás jegyzetek