A Kihelyezett Tagozat titkárnője Almásy Edit. A hallgatók munkanapokon 9-12 óra között kereshetik fel a titkárságot. A hatékony ügyintézés érdekében arra kérjük a hallgatókat, hogy max. 2 személy legyen egyszerre a titkárságon.

Fontos megjegyezni, hogy a titkársági hirdetések (ösztöndíjasok listája, diákigazolvánok helyzete, stb.) a folyóson található hirdetőtáblákon mindig megjelennek, ezért először itt tájékozódjanak, mielőtt felkeresik a titkárságot. 

Úgy a tandíjak, mint a pótvizsgadíjak és esetlegesen egyéb illetékek kifizetése mindig postai utalványon kell történjen az alábbi számlaszámra, megjegyezve az összeg célját (Taxă de şcolarizare, Taxă de reexaminare, stb.)

BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Cod fiscal 4305849, Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX

A tandíjak értéke 3200RON. A tandíjat 4 részletben lehet fizetni az alábbi határidők betartásával: október 15 – első részlet, december 15 – második részlet, március 15 – harmadik részlet és május 15 – utolsó részlet. A késésekre napi 0.07% kamatot kell fizetni. Amennyiben október 15-ig a teljes összeg kifizetésre kerül 10%-os kedvezményben részesülnek.

A pótvizsga díjak az egyes tantárgyak kreditpontjaitól függnek. 1 kreditpont értéke 46.66 RON. A tantárgyak kreditpontjai leolvashatók a honlap Szakok menüpontjából. A pótvizsgadíjak kifizetési bizonylatát, a pótvizsgára való jelentkezés előtt a titkárságra kell bevinni.

Intézményünk könyvtárosnője Daradics Olga. A könyvtár a hallgatók számára munkanapokon 9-14 óra közt nyitott. A könyvek kölcsönzési ideje 2 hét.

A könyvtár használatához szükséges kiváltani és évente felújítani a könyvtári igazolványt. A kiváltott igazolvány belépési és felhasználási jogot ad nem csak Kihelyezett Tagozatunk, de a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem összes karának könyvtárához is.

A helyi könyvtár mintegy 9200 kötetének lajstromát, az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken is lehet böngészni, valamint úgy a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, mint a Földrajz Kar és egyéb karok könyvállományát Interneten keresztül lehet tanulmányozni és kölcsönzés céljából lefoglalni (http://aleph.bcucluj.ro:8991).

A könyvtár csendjét kérjük tiszteletben tartani!