Secretara Extensiei Universitare este Dna. Almásy Edit. Programul cu studenții este între orele 9-12 în fiecare zi de lucru. Pentru eficientizare lucrului vă rugăm să nu fie mai mulți decât două persoane la secretariat.

Este de notat faptul că toate anunțurile de interes public pentru studenți (lista bursierilor, situația carnetelor de studenți, etc.) sunt afișate la avizierele de pe corioadre. Prima dată vă rugăm să citiți aceste afișe.

Plata taxei de şcolarizare, a taxelor de r eexaminare precum şi a altor taxe trebuie efectuată prin mandat poştal, folosind datele de identificare de mai jos, specificând totodată natura taxei (Taxă de şcolarizare, Taxă de reexaminare etc.)

BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Cod fiscal 4305849, Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX

Cuantumul taxei de şcolarizare este de 3200 RON. Taxa de şcolarizare poate fi plătită în 4 rate cu respectarea următoarele date limită: 15 octombrie – prima rată, 15 decembrie – rata a doua, 15 martie – rata a treia şi 15 mai – ultima rată. Pentru întârzieri se percepe o dobândă zilnică de 0.07%. Dacă întreaga taxă de şcolarizare este plătită până în 15 octombrie beneficiaţi de o reducere de 10%.

Taxa de reexaminare se calculează în funcţie de numărul de credite asociat fiecărei discipline. Valoarea unui punct de credit este de 46.66 RON. Numărul de credita asociat fiecărei discipline poate fi consultat în meniul Planuri de învăţământ. Dovada plăţii taxei de reexaminare trebuie depusă la secretariat înainte de prezentarea la reexaminare.

Bibliotecara instituţiei este Daradics Olga. Programul cu publicul este în zilele lucrătoare între orele 9-14. Cărţile se pot împrumuta pe o perioadă de 2 săptămâni.

Pentru accesul labibliotecă este necesară achiziţionarea, respectiv, reînnoirea anuală a permisului de bibliotecă. Permisul este valabil nu numai pentru biblioteca Extensiei Universitare Gheorgheni, ci şi pentru Biblioteca Centrală Universitară, precum şi pentru bibliotecile diferitelor facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai.

Catalogul fondului propriu de aproximativ 9200 de volume poate fi consultat şi de pe calculatoarele amplasate în bibliotecă, iar prin Internet (http://aleph.bcucluj.ro:8991) pot fi consultate cataloagele Bibliotecii Centrale Universitare şi ale diferitelor facultăţi, fiind posibilă rezervarea volumelor dorite.

Vă rugăm să păstraţi liniştea în sala de lectură!