În instituţia noastră funcţionează specializarea Geografia turismului, în cadrul căreia există liniile de studiu în limba română şi în limba maghiară, însuşirea termenilor de specialitate în limba română fiind asigurată şi la linia maghiară. Numărul de locuri este alocat pentru fiecare linie în parte. Pentru cunoscătorii limbii maghiare există posibilitatea înscrierii la specializarea de masterat Ecoturism și dezvoltare durabilă. Paralel cu specializarea de bază studenii pot opta pentru parcurgerea Modulului pedagogic, astfel pe lângă diploma obținută în funcție de specializarea de bază obțin și diplomă de profesor de specialitate.

Pentru a promova dintr-un an în altul este necesară cumularea a cel puţin 30 de credite (în această sumă nu intră creditele acordate pentru limbile străine).