Examenul de licență constă în două probe: prezentarea și susținerea lucrării de licență, respectiv examenul oral de specialitate pe baza tematicii de mai jos (detalii). Examenul pentru nivelul master constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Detalii se găsesc AICI.

SUBIECTE LICENŢĂ

Geografia generală a turismului

1. Definiţi şi explicaţi categoriile Geografiei turismului.

2. Resurse turistice naturale. Cheile, defileele şi canioanele.

3. Resurse turistice antropice. Muzeele.

4. Potenţialul turistic al vegetaţiei şi faunei

 Bibliografie:

· Cocean, P. (1999), Geografia turismului, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.

· Cocean, P., Dezsi, Şt. (2009), Geografia turismului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Potenţialul turistic al reliefului şi valorificarea lui în turism

5. Relieful carstic. Endocarstul sau carstul de adâncime.

6. Relieful glaciar. Modelarea glaciară în Carpaţi.

Bibliografie:

· Irimuş, I.A. (2010), Relieful. Potenţial şi valorificare turistică, Edit. RISOPRINT, Cluj-Napoca.

Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui turism

7. Elemente de potamologie, limnologie şi glaciologie. Potenţialul lor turistic.

8. Centrii barici şi importanţa lor în amenajarea turistică.

 Bibliografie:

· Haidu, I. (2007), Elemente de hidrologie, Edit. AcademicPress, Cluj-Napoca.

· Pişotă, I. Buta, I. (1983), Hidrologie, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

· Pop, Gh. (1988), Introducere în Meteorologie şi Climatologie, Edit.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Geografia turismului în România

9. Potenţialul turistic al peşterilor din România.

10. Potenţialul turistic al lacurilor din România.

11. Potenţialul turistic al castelelor din România.

12. Potenţialul turistic al mănăstirilor din România.

 Bibliografie:

 · Cocean, P. (1997), Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.

 · Ciangă, N. (2006), România. Geografia turismului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Organizarea serviciilor în turism

13. Structura instituţională a turismului în România.

14. Serviciile de transport turistic. Transporturile rutiere.

15. Serviciile de trasport turistic. Trasporturile feroviare.

16. Serviciile de transport turistic. Trasporturile aeriene.

 Bibliografie:

· Mara, V., Mara, Daniela (2011), Geografia turismului în România. Metode şi tehnici de cercetare, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

· Nicoară, L. (2010), Organizarea serviciilor în turism, Curs litografiat, Cluj-Napoca.

Marketing turistic

17. – Sistemul de activităţi ai marketingului turistic

18. – Instrumentarul de 5P al marketingului turistic

19. – Problemele de bază ale studierii comportamentului consumatorului turistic (cele „7 o”-uri)

20. – Interpretarea produsului turistic, mijloacele politicii de produs

 Bibliografie:

· note de curs

· Balaure,Virgil – Cătoiu, Iacob – Vegheş, Călin (2005) Marketing turistic. Ed. Uranus, Bucureşti

Amenajare turistică

21. Tipologii şi strategii de amenajare turistică

22. Amenajarea turistică a zonei montane

23. Amenajarea turistică a staţiunilor balneoclimaterice.

24. Amenajarea pentru turism a zonelor urbane, periurbane şi rurale.

 Bibliografie:

· Erdeli, G., Gheorghilaş, A. (2006), Amenajări turistice, Edit. Universitară, Bucureşti.

· Ilieş, M. (2007), Amenajare turistică, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

 Ecoturism şi dezvoltare durabilă

25. Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă

26. Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului

27. Managementul şi marketingul ecoturistic 28. Forme şi modalităţi de acţiune ecomanagerială în cadrul industriei ospitalităţii

 Bibliografie:

· Bran, Florina, Simon, Tamara, Nistoreanu, P. (2000), Ecoturism, Edit. Economică, Bucureşti.

· Dinu, Mihaela – coordonator (2005), Impactul turismului asupra mediului, Edit. Universitară, Bucureşti.

 Turism internaţional

29. Resursele turistice ale Statelor Unite ale Americii.

30. Resursele turistice ale Australiei şi Noii Zeelande.

 Bibliografie:

· Neguţ, S. (2004), Geografia turismului, Edit. Meteor Press, Bucureşti.

· Nicoară, L., Puşcaş, Angelica (2002), Regionare turistică mondială, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.