Pe parcursul anilor colectivul de cadre didactice locale s-a dezvoltat permanent. La momentul înfiinţării Colegiului Universitar Gheorgheni existau 2 cadre didactice angajate; în momentul de faţă sunt 7 profesori ai Extensiei Universitare Gheorgheni, dintre care 1 conferenţiar și 5 lectori. Profesorii externi şi colaboratorii predau cu preponderenţă discipline opţionale, fiind însă specialişti renumiţi în domeniile lor.

Angajați ai extensiei Gheorgheni

Dr. Dombay István
conferențiar
director extensie
e-mail: stefan.dombay@ubbcluj.ro

Membru în comitetul editorial TVTTJTCTCEJGSD
Dr. Bálint-Bálint Lóránt
șef lucrări
e-mail: lorant.balint@ubbcluj.ro
Dr. Horváth Alpár
șef lucrări
e-mail: alpar.horvath@ubbcluj.ro
Dr. Magyari-Sáska Zsolt
șef lucrări
e-mail: zsolt.magyari@ubbcluj.ro

Membru în comitetul editorial Modern Geográfia
Dr. Mara Vasile
șef lucrări
e-mail: vasile.mara@ubbcluj.ro
Dr. Niță Adrian
șef lucrări
e-mail: adrian.nita@ubbcluj.ro

Dr. Peteley Attila

șef lucrări
e-mail: attila.peteley@ubbcluj.ro

Colaboratori

Dr. Dézsi Zoltán

e-mail: dezsi.zoli43@gmail.com
Dr. Seer László
șef lucrări
e-mail: laszlo.seer@ubbcluj.ro
Dr. Seer Mihály
șef lucrări
e-mail: mihai.seer@ubbcluj.ro