A Kihelyezett Tagozat titkárnője, Almásy Edit.

A hallgatók munkanapokon 9-12 óra között kereshetik fel a titkárságot. A hatékony ügyintézés érdekében arra kérjük a hallgatókat, hogy max. 2 személy legyen egyszerre a titkárságon.

Fontos megjegyezni, hogy a titkársági hirdetések (ösztöndíjasok listája, diákigazolvánok helyzete, stb.) a folyóson található hirdetőtáblákon mindig megjelennek, ezért először itt tájékozódjanak, mielőtt felkeresik a titkárságot. 

Úgy a tandíjak, mint a pótvizsgadíjak és esetlegesen egyéb illetékek kifizetése mindig postai utalványon kell történjen az alábbi számlaszámra, megjegyezve az összeg célját (Taxă de şcolarizare, Taxă de reexaminare, stb.)

BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

Cod fiscal 4305849

Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX

A tandíjak értéke 2800RON. A tandíjat 4 részletben lehet fizetni az alábbi határidők betartásával: október 15 - első részlet, december 15 - második részlet, március 15 - harmadik részlet és május 15 - utolsó részlet. A késésekre napi 0.07% kamatot kell fizetni. Amennyiben október 15-ig a teljes összeg kifizetésre kerül 10%-os kedvezményben részesülnek.

A pótvizsga díjak az egyes tantárgyak kreditpotjaitól függnek. 1 kreditpont értéke 40RON. A tantárgyak kreditpontjai leolvashatóka a honlap Szakok menüpontjából. A pótvizsgadíjak kifizetési bizonylatát, a pótvizsgára való jelentkezés előtt a titkárságra kell bevinni.

Real Time Web Analytics