Az alábbiakban megtalálhatók a jelenleg érvényben levő tantervek az alapképés  számára. A csoportosítás félévekre van osztva, így pl. az V. félév az a III. évesek, I. féléves tantárgyait tartalmazza. A tantárgyleírásokat a tantárgy elnevezésére történő kattintással lehet elérni.

Ahhoz hogy egy hallgató átkerüljön egyik évről a másikra legalább 30 kreditpont összegyűjtése szükséges (ebbe az összegbe nem számítódnak bele az idegen nyelv kreditpontjai).

 

I. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Bevezetés a földrajztudományba 4 2 1
2   Általános turizmusföldrajz 5 2 2
3   A domborzat turisztikai potenciálja és hasznosítása 5 2 2
4   Kontinensföldrajz. Európa 4 2 1
5   Humánföldrajz 4 2 1
6   Idegennyelv 3 - 2
7   Románia természeti földrajza 5 2 1
8   Testnevelés 2 - 2

 

II. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Románia regionális földrajza 7 2 2
2   Turizmusban használt szoftverek 7 2 2
3   Hidroklimatikai potenciál turisztikai hasznosítása 7 2 2
5   Szakgyakorlat I 3 0 2
6   Idegennyelv 3 - 2
7   Testnevelés 2 - 2
9   Szakgyakorlat II 3 - 4

 

III. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Románia turizmusföldrajza 5 2 2
2   Statisztika a turizmusban 5 2 2
3   GIS 5 1 2
4   Turisztikai menedzsment 5 2 2
5   A turizmusföldrajz kutatásmódszertana 5 2 1
6  A turizmus gazdaságtana 5 2 2

 

IV. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Turisztikai felmérések 5 2 1
2   Digitális térképészet 4 1 2
3  A földrajzi tér szervezése 5 2 1
4   Turisztikai marketing 5 2 2
5   Környezetföldrajz 5 2 2
6  Terepgyakorlat 3 - 2
7   Szakgyakorlat (10 nap) 3 - 4

 

V. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Turisztikai területrendezés 5 1 2
2   Ökoturizmus és fenntartható fejlesztés 5 2 2
3   Turisztikai irodák működése 5 2 2
4   Európán kívüli kontinensek földrajza 5 2 2
5    Politikai földrajz 5 2 2
6   Idegenvezetés 5 2 2

 

VI. Félév

  TANTÁRGYNÉV KREDIT ELŐADÁS GYAKORLAT
1   Turisztikai fejlesztési projektek menedzsmentje 6 2 1
2   Turisztikai körzetesítés 6 1 2
3   Nemzetközi turizmus 5 2 1
4   Turisztikai műveletek 5 2 2
5   Államvizsga előkészítésének szakgyakorlata 3 - 5
6   Városi turizmus 5 2 2

 

 

Real Time Web Analytics