Mai jos puteţi regăsi planul de învăţământ actual pentru specializarea Ecoturism și dezvoltare durabilă (lb. maghiară), grupat pe semestre. Fișa disciplinelor poate fi accesată dând click pe denumirea materiei.

Pentru a promova dintr-un an în altul este necesară cumularea a cel puţin 30 de credite.

 

Semestrul I.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Introducere în ecoturism 7 2 2
2   Dezvoltarea şi valorificarea ecoturistică a spaţiului 6 1 1
3   Teorii de dezvoltare regională în România 6 2 2
4   Fenomene de risc naturale 6 2 2
5   Analiză de rețea aplicat în ecoturism 5 1 2

 

Semestrul II.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Politici şi strategii de dezvoltare durabilă 7 2 1
2   GIS în managementul resurselor ecoturistice 6 2 1
3   Valorificarea ecoturistică a reliefului 6 2 1
4   Organizarea evenimentelor în turism 6 2 2
5   Practică 5 - 4

 

Semestrul III.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Control de gestiune în unităţile turistice din România 6 2 2
2   Valorificarea ecoturistică a resurselor hidrice 6 1 1
3   Baze de date turistice 6 2 2
4   Resurse geo-demografice în ecoturism 6 2 2
5   Tehnici de analiză cantitativă 6 1 2

 

Semestrul IV.

  DISCIPLINA CREDIT CURS SEMINAR
1   Elaborarea lucrării de disertație 3 0 5
2   Organizarea activităţilor de ghid turistic 6 2 2
3   Agenţiile de turism interfaţă între cerere şi oferta turistică 6 2 2
4   Practică 15 - 5