În instituţia noastră funcţionează specializarea Geografia turismului, în cadrul căreia există liniile de studiu în limba română şi în limba maghiară, însuşirea termenilor de specialitate în limba română fiind asigurată şi la linia maghiară. Numărul de locuri este alocat pentru fiecare linie în parte.

Pentru a promova dintr-un an în altul este necesară cumularea a cel puţin 30 de credite (în această sumă nu intră creditele acordate pentru limbile străine).