Secretara Extensiei Universitare este Dna. Almásy Edit.

Programul cu studenții este între orele 9-12 în fiecare zi de lucru. Pentru eficientizare lucrului vă rugăm să nu fie mai mulți decât două persoane la secretariat.

Este de notat faptul că toate anunțurile de interes public pentru studenți (lista bursierilor, situația carnetelor de studenți, etc.) sunt afișate la avizierele de pe corioadre. Prima dată vă rugăm să citiți aceste afișe.

Plata taxei de şcolarizare, a taxelor de r eexaminare precum şi a altor taxe trebuie efectuată prin mandat poştal, folosind datele de identificare de mai jos, specificând totodată natura taxei (Taxă de şcolarizare, Taxă de reexaminare etc.)

 
BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
Cod fiscal 4305849
Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX
 
Cuantumul taxei de şcolarizare este de 2800 RON. Taxa de şcolarizare poate fi plătită în 4 rate cu respectarea următoarele date limită: 15 octombrie - prima rată, 15 decembrie - rata a doua, 15 martie - rata a treia şi 15 mai - ultima rată. Pentru întârzieri se percepe o dobândă zilnică de 0.07%. Dacă întreaga taxă de şcolarizare este plătită până în 15 octombrie beneficiaţi de o reducere de 10%.
 
Taxa de reexaminare se calculează în funcţie de numărul de credite asociat fiecărei discipline. Valoarea unui punct de credit este de 40RON. Numărul de credita asociat fiecărei discipline poate fi consultat în meniul Planuri de învăţământ. Dovada plăţii taxei de reexaminare trebuie depusă la secretariat înainte de prezentarea la reexaminare.