Dr. Dombay István, egyetemi docens

Államvizsga témák

No Téma Hallgató neve
1   Kalandturisztikai adottságok a Gyergyói-medence környékén/Resurse pentru tursimul de aventură în Depresiunea Giurgeului Czimbalmos T. Gellért
2   A turizmus alakulása a Gyilkos-tó turisztikai településen/Evoluţia turismului în staţiunea Lacu-Roşu Daradics L. Áron
3   Borszék gyógyturisztikai adottságai/Resurse pentru turismul balnear în staţiunea Borsec Ferencz I. József-Alexander
4   A Gyergyói-medence turisztikai fejlesztési lehetőségei/Posibilităţi de dezvoltare a turismului în Depresiunea Giurgeului Fodor D. Csanád
5   Ditró község turisztikai fejlesztési lehetőségei/Posibilităţi de dezvoltare a turismului în Comuna Ditrău Hompoth I. Zsolt-István
6   Gyógyturisztikai adottságok Szovátán/Resurse pentru turismul balnear în staţiunea Sovata Kelemen A. Sándor
7   A Natura 2000 területek jelentősége Kovászna megye ökoturizmusában/Importanţa teritoriilor Natura 2000 în ecoturismul judeţului  Covasna Kovács G. Kinga
8   Rendezvényturizmus a Gyilkos-tónál/ Turism de evenimente în Staţiunea Lacu-Roşu Málnási Z. Huba-István
9   Kastélyturizmus Maros megyében / Turism de castel în judeţul Mureş Simon I. József-Hunor

 

Mesteri értekezési témák

No Téma Hallgató neve
1   A kerékpárturizmus ökoturisztikai jelentősége/Importanţa ecoturistică a veloturismului Bölöni L. László
2   Ditró és környékének ökoturisztikai adottságai/Resursele ecoturistice în comuna Ditrău şi împrejurimi Gál F. Brigitta
3   Ökoturisztikai lehetőségek a Gyergyói – medencében/Resurse ecoturistice în Depresiunea Giurgeului György Z. Emese
4   A fenntartható turizmus lehetőségei Segesváron/Posibilităţile turismului sustenabil în Sighişoara Jodál L. Levente
5   A Sóvidék (Korond-Parajd) természeti értékeinek ökoturisztikai hasznosítása/Posibilităţi de valorificare ecoturistică a resurselor naturale în Ţinutul Sării (Corund-Praid) Kacsó B. Erika
6   Szejke és Homorod fürdők ökoturisztikai hasznosítása/Valorificarea ecoturistică pentru staţiunile Băile Homorod şi Szejke Kakasi F. Edina
7   Az alcsíki ásványvizek jelentősége a fenntartható turizmus fejlesztésében/Importanţa apelor minerale în dezvoltarea turismului sustenabil în zona Ciucului de jos Kristó M. Mária
8   Csíkkozmás és környékének ökoturisztikai adottságai/Resursele ecoturistice în comuna Cozmeni şi împrejurimi Máté C. Réka
9   A Hagymás hegység ökoturisztikai fejlesztése/Posibilităţi de dezvoltare ecoturistică a masivului Hăşmaşu-Mare Portik V. Katalin
10   Marosfő ökoturisztikai adottságai/Resurse ecoturistice în Staţiunea Izvorul Mureşului Suciu I. I. Tiberiu-Iulian
11   Nagybánya ökoturisztikai potenciálja / Potentialul eco turistic al Municipiului Baia Mare Szász Z. Beáta
12   Ökofalvak jövőképe Székelyföldön/Viitorul Eco-satelor în Ţinutul Secuiesc Székely-Pajor A. Noémi
13   Ökoturisztikai fejlesztési lehetőségek Borszéken/Posibilităţi de dezvoltare ecoturistică în staţiunea Borsec Szőcs Z. Tibor
14   A Csíki-medence fenntartható értékeinek ökoturisztikai hasznosítási lehetőségei/Posibilităţi de valorificare ecoturistică a valorilor sustenabile în Depresiunea Ciucului Zsigmond T. Éva-Sarolta
15   A fenntartható turizmus és annak fejlesztési lehetőségei Felcsík kistérségben/Turismul sustenabil şi valorificarea lui în Microregiunea Ciucului de Sus. Szabó (Antal) D. Zsuzsánna

 

Dr. Magyari-Sáska Zsolt, egyetemi adjunktus

Államvizsga témák

No Téma Hallgató neve
1   A biztonság szerepe a hegyiturizmusban. Esettanulmány Gyergyószentmikós környékére / Importanța siguranței în turismul montan Studiu de caz pentru zona Gheorgheni Burján A. Sándor

 

Mesteri értekezési témák

No Téma Hallgató neve
1   A vadállomány fenntarthatóságának ökoturisztikai vonatkozásai / Aspectele ecoturistice ale sustenabilității faunei Elekes P. Adél

 


Dr. Seer Mihály, egyetemi adjunktus

Államvizsga témák

No Téma Hallgató neve
1   A szárhegyi faluturizmus fejlesztési lehetőségei / Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în comuna Lăzarea Ambrus J. Renáta
2   Hagyományos elszállásolás és étkeztetés a gyergyói kistérségben / Servicii de cazare şi alimentaţie tradiţionale în microregiunea Gheorgheni Bajkó L. Anita-Enikő
3   A gyergyói turizmus történeti megközelítésben / Istoricul şi dezvoltarea turismului în spaţiul municipiului Gheorgheni Bartalis S. Péter
4   A reprezentációs és nyílt fogyasztói rendezvények turisztikai vonzása Gyergyószentmiklóson / Atracţia turistică a evenimentelor organizate în municipiul Gheorgheni Demeter D. Éva-Laura
5   Műemlékturizmus Budapesten /Turism cultural la Budapesta Kercsó A. Rita
6   Az orotvai medence és a környező hegyvidék turisztikai felfuttatása / Promovarea turistică a bazinului Jolotca şi a spaţiului montan adiacent Köllő B. Dániel
7   A gyergyói lovasturizmus jelene és jövője / Prezentul şi viitorul turismului ecvestru în spaţiul municipiului Gheorgheni Parászka G. Előd
8   A turizmus fejlesztésének lehetőségei Csomafalva térségébe / Posibilităţi ale dezvoltării turismului în spaţiul comunei Ciumani Simon I. Andrea
9   Székelykeresztúr és az Etédi medence turisztikai vonzása / Atracţia turistică a bazinului Cristur-Atid Somai E. Orsolya

 

Mesteri értekezési témák

No Téma Hallgató neve

1
  Ökoturisztikai fejlesztések a Nyugati Szigethegységben / Dezvoltare ecoturistică în Munţii Apuseni Bodor E. Júlia
2   Az épített örökség ökoturisztikai hasznosítása a Görgény völgyében / Valorificarea ecoturistică a patrimoniului cultural de pe valea Gurghiului Farkas I. Imelda-Timea
3 Fenntartható fejlesztési lehetőségek Maroshévíz térségében / Dezvoltare durabilă în spaţiul municipiului Topliţa Máthe (Adamosi) M. Csilla-Kinga
4 Ökoturisztikai és fenntartható fejlesztési lehetőségek a Nyikó mente falusi turizmusában és tájházaiban / Posibilităţile dezvoltării durabile şi ecoturistice în turismul rural de pe valea Fernicului Mircse S. Melinda
5 Természeti értékek és védett területek a Görgényi havasokban / Valori naturale şi arii protejate în Munţii Gurghiului Szász L. I. Judith-Zsuzsánna

 

Dr. Horváth Alpár, egyetemi adjunktus

Államvizsga témák

No Téma Hallgató neve

 

Mesteri értekezési témák

No Téma Hallgató neve

 

Dr. Peteley Attila, egyetemi tanársegéd

Államvizsga témák

No Téma Hallgató neve
1   A vallásturizmus hatása a Gyergyói és Csíki –medencére/Impactul turismului religios asupra Depresiunii Giurgeului si Ciucului Kósa A. Ágota

 

Hírek, hirdetések

Webometrics 2017

A hazai egyetemek közül 2017-ben is legelső helyen szerepel a BBTE a Webometrics (Ranking Web of World Universities) rangsorban - RANGSOR.

Jegyek

A kapott jegyek megtekintehtőek a https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ címen

Felvételi 2017

2017-es felvételi információk

Galéria

 

 Csiky-kert Egyesület

Kérjük támogassa a Csiky-kert Egyesületet. Az alábbi képre kattintva elérhető a támogatási űrlap.

Please publish modules in offcanvas position.

Real Time Web Analytics